SOFIA - WEIMARANER


La splendida Sofia, da noi per addestramento base